Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Οικισμοί

Το Ροπωτό αποτελείται από επτά οικισμούς:
  1. τον κεντρικό
  2. του Τσεκούρα
  3. της Παναγιάς
  4. την Πολυθέα (Μούσια)
  5. τον Άγιο Ιωάννη, 
  6. τον Άγιο Δημήτριο και 
  7. τις Λογγιές

Χάρτης

Κεντρικός οικισμός

Στον κεντρικό οικισμό στην απογραφή του 2001 καταγράφηκαν 276 κάτοικοι