Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Δημοσιεύματα Ροπωτού 2010 (Β' μέρος)


ΡΗΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ 

Από το 1963 ξεκίνησαν οι μελέτες του ΙΓΜΕ στην περιοχή του Ροπωτού – Μοιραία χρονιά το 2001 όταν δεν υλοποιήθηκε η εφαρμογή της μελέτης Λέκκα καίτοι είχε φθάσει στο στάδιο της χρηματοδότησης – Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για να λυθεί το πρόβλημα;