Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Θετικά στοιχεία

Θετικά είναι τα πρώτα στοιχεία από τις ερευνητικές γεωτρήσεις που πραγματοποιούνται στο Ροπωτό, όπως ενημερώνει ο δήμαρχος Πύλης Κώστας Κουφογάζος.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τρεις γεωτρήσεις στα 12 μέτρα και έχει βρεθεί νερό, γεγονός που σημαίνει αφενός γνώση της διαμόρφωσης του υπεδάφους και αφετέρου πηγή υδάτων για την περιοχή. Ο δήμος Πύλης, πέρα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για την διερεύνηση του υπεδάφους του Ροπωτού με στόχο την εξεύρεση αποτελεσματικής και μόνιμης λύσης στο πρόβλημα που έχουν προκαλέσει οι κατολισθήσεις στον οικισμό και τους κατοίκους, σχεδιάζει και την χρησιμοποίηση των υδάτων που θα βρεθούν για ύδρευση χωριών και άρδευση καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Έτσι, θα απαλλαγούν από τα έξοδα άντλησης από τον υδροφόρο ορίζοντα, τόσο οι τοπικές κοινότητες και ο Δήμος, όσο και οι γεωργοί.
Σήμερα, ξεκινάει η 4η ερευνητική γεώτρηση, αναφέρει ο κ. Κουφογάζος, προσθέτοντας ότι μετά την 18η Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η υδρογεώτρηση και στην συνέχεια θα αναμένονται τα πορίσματα από την έρευνα που θα έχει διεξαχθεί στο Ροπωτό.
Με την περυσινή κατολίσθηση (Φεβρουάριος 2010) δεκάδες σπίτια στο χωριό είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές, πάνω από 10 είχαν καταστραφεί και εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν τότε να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Το Ροπωτό ζει διαρκώς υπό τον φόβο της κατολίσθησης, που μπορεί να προκαλέσει καταστροφές, θέτοντας σε κίνδυνο και ανθρώπινες ζωές και για τους λόγους αυτούς, οι κάτοικοι και ο δήμος Πύλης έχουν απευθύνει έκκληση στην πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα επίλυσης του ζητήματος αυτού, ενώ ο κ. Κουφογάζος και μέλη του ΤΣ έχουν επισκεφτεί το ΥΠΕΧΩΔΕ θέτοντας το πρόβλημα, όμως η πολιτεία κωφεύει.
Οι ερευνητικές γεωτρήσεις που πραγματοποιούνται από το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) χρηματοδοτούνται από τον δήμο Πύλης και την Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Τρικάλων.